Typescript to wspaniałe narzędzie, które uzupełnia dobrze prowadzony projekt JS z testami jednostkowymi i E2E o ostatni (a właściwie pierwszy) element układanki — statyczne typowanie. Przemyślane typowanie pozwala wykorzystać potencjał Typescriptu bez narażania się na dodatkowe koszty.

Ten wykład wygłosiłem jako kontrę do popularnego ostatnio stwierdzenia, że “Typescript wiąże się z większymi kosztami niż zyskami z typowania”. Przedstawiam w nim m.in. sposoby na zapobieganie trudnym do debugowania komunikatom błędów w Typescript.

Kliknij aby obejrzeć slajdy

Prezentacja InfoMeet

Jeden ze slajdów pokazujący jak powstają te niesławne długie i mylące wiadomości z błędami w Typescript