Archiwum (bardzo) młodego programisty. Ten wpis pochodzi z mojego bloga, którego prowadziłem będąc uczniem Gimnazjum (obecnie są to klasy 6-8 szkoły podstawowej). Z sentymentu i rozczulenia postanowiłem przenieść te treści na moją nową stronę internetową. Na samym dole załączone są komentarze (jeśli jakieś były). Tutaj przeczytasz o tym jak wyglądała moja pierwsza strona i przygoda z programowaniem

Sam dopiero zaczynam przygodę z programowaniem mikrokontrolerów i wiem, co się z tym wiąże. Nie jest łatwo zacząć. Najtrudniej jest, gdy ktoś w ogóle nie programował wcześniej, albo programował w języku wysokiego poziomu (Java, basic, etc.). Prawdę mówiąc kod programów pisanych w C dla avr wcale nie jest czytelny. Jeśli ktoś nie siedzi w tym dostatecznie długo, to nie jest w stanie spamiętać wszystkich rejestrów, a operacje bitowe tylko pogarszają sprawę. Nieczytelność kodu doskonale obrazuje poniższy przykład. (Jest to prosty program, który zmienia stan diody po przerwaniu INT0.

#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

ISR(INT0_vect) {
 PORTB ^= (1 << 0);
 _delay_ms(80);
}

void initIo(void) {
 eeprom_write(0, MCUSR);
 MCUSR = 0x00;
 DDRB |= (1 << 0);
 DDRD &= ~(1 << 2);
 PORTD |= (1 << 2);
 sei();
 EIMSK |= (1<<INT0);
 EICRA |= (1<<ISC01);
 EICRA |= (1<<ISC00);
}


int main(void) {
 initIo();
 PORTB |= (1 << 0);
 while(1) {
  _delay_ms(1);
 }
}

Z tego powodu postanowiłem już przerzucić się na Bascom AVR. Ale wielkim minusem była cena i ograniczenia wersji demo. Chcąc-nie chcąc wróciłem do avr-gcc i zacząłem kombinować jak uprościć kodzenie pod tym potworkiem. I w ten oto sposób stworzyłem małą „biblioteczkę”, która ma na celu zwiększyć czytelność kodu. Zobaczcie sami jak wygląda ten sam program napisany z wykorzystaniem „biblioteczki”:

#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "jutils.h"

ISR(INT0_vect) {
 portb_toggle(0);
 _delay_ms(80);
}

void initIo(void) {
 jutils_init();
 portb_output(0);
 portd_input(2);
 portd_pullup_on(2);
 enable_interrupts();
 int0_enable();
 int0_config_on_falling();
}


int main(void) {
 initIo();
 portb_set(0);
 while(1) {
  _delay_ms(1);
 }
}

Jak widać, kod jest czytelniejszy i łatwiejszy do zrozumienia. Plik z definicjami i kodem można pobrać stąd. [UPDATE 2020: ten plik narazie nie jest dostępny]. Należy go rozpakować, a następnie dołączyć do programu pliki „jutils.c” i „jutils.h”. Zaznaczam, że biblioteka jest dopiero w fazie testowej. Zaimplementowałem trochę podstawowych funkcji, a w przyszłości, w miarę użytkowania, dodam więcej.

Na chwilę obecną zawarte są m.in. następujące funkcje:

FunkcjaOpis
set_bit(add, bit)Ustawia bit bit rejestru add (Nadaje mu wartość 1).
reset_bit(add, bit)Resetje bit bit rejestru add (Nadaje mu wartość 0).
toggle_bit(add, bit)Zmienia wartość bitu bit rejestru add na przeciwną (z 0 na 1, z 1 na 0).
was_watchdog_reset() was_brownout_reset() was_external_reset() was_poweroff_reset()Zwraca, w jaki sposob zostal wylaczony/zresetowany mikrokontroler. Aby funkcje dzialaly poprawnie na poczatku funkcji main należy wywolac jutils_init()
enable_interrupts()Włącza na przerwania.
disable_interrupts()Wyłącza przerwania.
enable_int0() enable_int1()Zezwala na zewnętrzne przerwanie INTx.
disable_int0() disable_int1()Wyłącza zewnętrzne przerwania INTx.
int0_config_on_falling() int1_config_on_falling()Ustawia przerwanie INTx, aby reagowalo na zbocza opadajace.
int0_config_on_rising() int1_config_on_rising()Ustawia przerwanie INTx, aby reagowalo na zbocza podnoszące się.
int0_config_on_both() int1_config_on_both()Ustawia przerwanie INTx, aby reagowalo na zbocza podnoszące się i opadające.
int0_config_low_level() int1_config_low_level()Ustawia przerwanie INTx, aby było zgłaszane nieprzerwanie, dopoki na adekwatnym pinie panuje stan niski.
porta_output(n) portb_output(n) portc_output(n) portd_output(n)Ustawia pin n odpowiedniego portu jako wyjście.
porta_input(n) portb_input(n) portc_input(n) portd_input(n)Ustawia pin n odpowiedniego portu jako wejście.
porta_set(n) portb_set(n) portc_set(n) portd_set(n)Podaje stan wysoki na pin n odpowiedniego portu.
porta_reset(n) portb_reset(n) portc_reset(n) portd_reset(n)Podaje stan niski na pin n odpowiedniego portu.
porta_toggle(n) portb_toggle(n) portc_toggle(n) portd_toggle(n)Zmiania stan panujacy na pinie n odpowiedniego portu na przeciwny.
porta_pullup_on(n) portb_pullup_on(n) portc_pullup_on(n) portd_pullup_on(n)Wewnętrznie podpina do dodatniej szyny zasilania pin n odpowiedniego portu.
porta_pullup_off(n) portb_pullup_off(n) portc_pullup_off(n) portd_pullup_off(n)Usuwa wewnętrzne podpięcie do dodatniej szyny zasilania pinu n odpowiedniego portu.
porta_pullup_on(n) portb_pullup_on(n) portc_pullup_on(n) portd_pullup_on(n)Wewnętrznie podpina do dodatniej szyny zasilania pin n odpowiedniego portu.
porta_get(n) portb_get(n) portc_get(n) portd_get(n)Zwraca wartość pinu n odpowiedniego portu.
porta_wait_while_set(n) portb_wait_while_set(n) portc_wait_while_set(n) portd_wait_while_set(n)Oczekuje dopoki na pinie n odpowiedniego portu panuje stan wysoki.
porta_wait_while_reset(n) portb_wait_while_reset(n) portc_wait_while_reset(n) portd_wait_while_reset(n) )Oczekuje dopoki na pinie n odpowiedniego portu panuje stan niski.
porta_wait_for_button(n) portb_wait_for_button(n) portc_wait_for_button(n) portd_wait_for_button(n)Oczekuje na nacisniecie i zwolnienie przycisku podlaczonego do pinu n odpowiedniego portu.

Uwaga! Narazie funkcje zostały przetestowane pod atmega88 i częściowo pod attiny2313. Zachęcam do testowania ich, zgłaszania pomysłów i uwag!

UPDATE 2020: ten plik narazie nie jest dostępny